Coaching bij en na narcistische mishandeling
'je mag zijn wie je bent om te worden die je bent, maar nog niet kunt zijn’

(A. Terruwe)

 

Vanuit het netwerk ‘Het verdwenen zelf’ coach ik slachtoffers van narcistische mishandeling. Waarschijnlijk heb je het werkboek van Iris Koops al gelezen en heb je behoefte aan meer persoonlijke ondersteuning (voor meer informatie of bestellen werkboek klik hier). Inmiddels is er een waardevol vervolg op dit werkboek: Je leven in eigen hand. Dit boek is zeer uitgebreid en verdiepend.

 

Focus

Mijn coaching/therapie is erop gericht je weer in verbinding met jezelf te brengen, zodat je weer autonoom en vrij kan worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat je tegelijkertijd een losmakingproces aangaat:

 

  • Misschien ben je fysiek al los van de relatie, maar ondervind je nog steeds de gevolgen van narcistische mishandeling in jezelf.
  • Misschien zit je nog in de relatie met de narcist en wil je het proces van losmaken gaan opstarten.
  • Misschien is ‘fysiek’ losmaken van de relatie onmogelijk (bij een ouder of familielid) en zoek je handvatten om om te leren gaan met de narcistische persoonlijkheid.

 

Wat kan ik je bieden

Als ervaringsdeskundige èn psychosociaal therapeut kan ik je ondersteuning bieden aan de hand van coach/therapiesessies in mijn praktijk. E-coaching en telefonische coaching zijn binnen dit traject mogelijk.
Mijn ondersteuning bestaat uit:  

 

  • je gedegen informeren over narcisme (vanuit de visie van ‘Het verdwenen zelf’)
  • je ondersteunen m.b.t. praktische zaken rondom het losmakingproces
  • je begeleiden m.b.t. emotionele problematiek t.g.v. de mishandeling (het omhooghalen en bevrijden van je onbewuste emoties/trauma’s die je blokkeren om je vrij te voelen, EMDR-behandeling is mogelijk)
  • je coachen m.b.t. je weerbaar maken en afgrenzen in contact met de narcist
  • je coachen met de focus op innerlijke vrijheid, eigenliefde en zelfrespect

 

Mijn specialisatie is Ouderverstoting en PAS en destructieve gezinsrelaties: het opgroeien in een gezinssysteem met een narcistische ouder.

 

Afstemming

In mijn coaching stem ik me af op jou: jij bepaalt wat jij wil en hoe ver jij wil gaan. Dit betekent dat ik wel sturend aanwezig ben in je proces naar vrijheid, maar dat jij aangeeft wat je aankunt, welke ruimte je nodig hebt en waar je grenzen liggen: het doel is immers dat jij je eigen stuur weer in handen krijgt! 
Om ècht het herstelproces aan te gaan m.b.t. narcistische mishandeling is het noodzakelijk dat ook de diepere onbewuste laag (waar evt. trauma, je overtuigingen en overlevingsmechanismen zich genesteld hebben) wordt meegenomen in het proces. Als jij echter (voorlopig) niet zo diep wil/kan en behoefte hebt aan praktische begeleiding, dan is dat ook zeker een optie. 

 

Mijn motto is: ieder loopt zijn eigen proces in zijn eigen tijd

 

Waarden waar ik voor sta, zijn:

 

veiligheid, vertrouwen, erkenning, respect, ruimte, afstemming en verbinding
(juist dit ben je allemaal kwijtgeraakt in het contact met de narcist)

  

Investering 

€ 60,00 per uur (incl. btw)

Bij een (aantoonbaar) minimuminkomen kom je in aanmerking voor het lagere tarief à € 50,00 p/u.

Mijn coaching/therapie/consulten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Ik ben aangesloten als transformatietherapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg in de vakgroep Onafhankelijk Complementair Register.

 

Contact

Via nvscoaching@gmail.com

 

^ Naar boven