EMDR

 

Trauma

Trauma's zijn ervaringen die gepaard gaan met extreme gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid. Omdat verwerking van de overweldigende ervaring pas plaats kan vinden nadat het gevaar of de bedreiging geweken is, kunnen gewaarwordingen en emoties die ermee samengingen zich vastzetten in het lichaam en het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn kent geen tijd en ruimte. Gedrag komt voor zeker 90% voort uit het onderbewustzijn.

 

Trauma leidt tot overlevingsmechanismen

Omdat er tijdens trauma sprake was van gevaar of onveiligheid, waren overlevingsmechanismen noodzakelijk. Zolang de traumatische ervaring niet verwerkt is en de gewaarwordingen op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag vastzitten, zal het systeem bij bepaalde sensaties/prikkels (triggers) opnieuw reageren zoals tijdens de traumatische ervaring, dus met een overlevingsmechanisme.

 

Signalen/symptomen van trauma

Trauma's kunnen tot uiting komen via o.a. angsten, gewelddadig gedrag, verslavingsgedrag, in hetzelfde cirkeltje blijven ronddraaien, depressie en Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS).

 

EMDR
Eye Movement Desensitization en Reprocessing is een effectieve en efficiënte methode om gestagneerde trauma-energie weer in beweging te brengen. Hierbij worden de 2 hersenhelften met elkaar in verbinding gebracht, waardoor de overweldigende ervaring alsnog geïntegreerd en verwerkt kan worden. Dit kan als bevrijdend ervaren worden. Ook kunnen tijdens de EMDR nieuwe inzichten ontstaan. 

 

 

(ik ben in bezit van een certificaat EMDR-cursus van de NEM te Breda)

^ Naar boven