EMDR

 

Trauma's zijn bewuste en onbewuste gebeurtenissen in ons leven, waarbij we ons hulpeloos en machteloos hebben gevoeld. Dit ging gepaard met heftige emoties, die zich in ons lichaam en onderbewustzijn genesteld hebben. Deze onverwerkte emoties vormen een blokkade en stagneren onze groei.

 

Trauma's leiden tot overlevingsmechanismen: we waren in gevaar en moesten onszelf beschermen. Daar ons gedrag voor zeker 90 procent voortkomt uit ons onderbewustzijn, kan ons gedrag jaren later onbewust nog steeds aangestuurd worden door de onverwerkte fysieke gewaarwordingen, emoties, overtuigingen en onze overlevingsmechanismen die uit het trauma zijn voortgekomen (ons oude besturingssysteem). Ons onderbewustzijn kent geen tijd en denkt nog steeds 'in gevaar' te zijn. Dit kan zich o.a. uiten in angsten, verslavingsgedrag, in hetzelfde cirkeltje blijven ronddraaien, verlamming en Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS). Kortom, alles wat ons in onze groei stagneert en onze vrijheid in de weg staat.

EMDR (Eye Movement Desensitization en Reprocessing) is een zeer effectieve en snelle methode om trauma-energie weer in beweging te brengen. De gestagneerde emotie of fysieke gewaarwording wordt opgelost, waardoor de energie weer vrij kan stromen. Dit werkt zeer bevrijdend.

 

Ook als je je al bewust bent van je blokkade, je pijn, je angst en je zit op het punt een nieuwe weg in te slaan, maar je oude overtuigingen en fysieke/emotionele overlevingsmechanismen hebben nog steeds de overhand, dan kan EMDR je helpen om je oude besturingssysteem op te lossen en een nieuwe gewenste richting te programmeren, die jou je innerlijke vrijheid terug kan geven.

Soms voelen we wel een blokkade, maar zijn we ons er nog niet van bewust waar deze vandaan komt. We blijven door onze (on)bewuste oude mechanismen aangestuurd worden. We willen die nieuwe weg inslaan, maar ons oude besturingssysteem blokkeert ons. Tijdens een EMDR-sessie kunnen nog onbewuste verbanden helder en inzichtelijk voor je worden, waardoor je inzicht krijgt in je sensaties/emoties die bij je opgeroepen worden in bepaalde situaties (triggers).  

(ik ben in bezit van een certificaat EMDR-cursus van de NEM te Breda)

^ Naar boven