Structurele dissociatie

 

Structurele dissociatie komt veel voor bij volwassenen met vroegkinderlijk trauma. Verwerking van de meestal langdurige onveilige ervaring was niet mogelijk, daar een kind niet uit de situatie weg kan, o.a. vanwege afhankelijkheid en loyaliteit. Om als persoon door te kunnen gaan met leven, was het noodzakelijk om als kind 'delen' van het Zelf af te splitsen.

 

Structurele dissociatie is voor een kind een belangrijk beschermingsmechanisme. Hierdoor heeft het kunnen overleven. Later, als volwassene, kan het echter grote impact hebben.

 

Met 'delen-werk' (een therapeutische traumabehandeling geïnspireerd op o.a. Janina Fisher, Onno van der Hart, Bessel van de Kolk) bied ik therapeutische begeleiding waarbij ik je leer omgaan met structurele dissociatie zodat je de afgesplitste delen van het Zelf leert (h)erkennen en kunt integreren.

^ Naar boven