Astrologisch consult


Evolutionaire astrologie is een middel

om zelfbewustzijn en zelfinzicht te vergroten.

Een horoscoop is gebaseerd op je geboortegegevens (plaats, datum en tijd). Deze kosmologische tekening is een blauwdruk van de thema's die de ziel meeneemt voor dit leven waarmee ze evolutie beoogt. Ons grootste goed is keuzevrijheid in handelen. Vandaar dat astrologie niets voorspelt!

 

Culturele, maatschappelijke en sociale normen en verwachtingen kunnen ons al vroeg in onze jeugd vormen. We krijgen deze op (on)bewust niveau mee van bijv. opvoeders en leraren. Ook persoonlijke ervaringen vormen ons en kunnen aanpassingen van ons vragen. Onbewuste aanpassingen kunnen overlevingsmechanismen worden. Zij leiden ons weg van essentie, je Zelf.

 

Een astrologisch consult is een therapeutische interventie die bewustzijnsverruiming en -verdieping beoogt t.a.v. levensvragen of levensthema's. Na afloop van het consult ontvang je een audio-opname.

 

Ik ben opgeleid bij evolutionair astroloog Michael de Baker (volgens de leer van Jeffrey Green en van Mark Jones). Voor meer informatie over evolutionaire astrologie: STHEAN.

 

Als erkend praktijkvoerend lid ben ik ingeschreven bij Astrologische Vakvereniging Nederland. Hier vind je ook de beroepscode waaronder ik werk.

 

 

^ Naar boven