Astrologisch consult


Evolutionaire astrologie is een interventie

om zelfbewustzijn en zelfinzicht te vergroten.

Een horoscoop is gebaseerd op geboortegegevens (plaats, datum en tijd). Deze kosmologische tekening is een blauwdruk van de thema's die de ziel meeneemt voor dit leven waarmee ze evolutie beoogt. Ons grootste goed is keuzevrijheid in handelen. Een astrologisch consult helpt met zelfinzicht en bewustwording om bewustere keuzes te maken en bewuster te handelen.

 

Via o.a. opvoeders en leraren kunnen culturele, maatschappelijke en sociale normen, waarden en verwachtingen ons vervormen. Ook persoonlijke ervaringen vormen ons en kunnen leiden tot aangepast gedrag dat ons van ons Zelf verwijdert.

 

Een astrologisch consult is een therapeutische interventie die bewustzijnsverruiming en -verdieping beoogt. Na afloop van het consult ontvang je een audio-opname.

 

Ik ben opgeleid bij evolutionair astroloog Michael de Baker (volgens de leer van Jeffrey Green en van Mark Jones). Voor meer informatie over evolutionaire astrologie: STHEAN.

 

Als erkend praktijkvoerend lid ben ik ingeschreven bij Astrologische Vakvereniging Nederland. Hier vind je ook de beroepscode waaronder ik werk.

 

^ Naar boven